Periodiek Medisch Onderzoek

ActaVite verzorgt keuringen en periodiek medische onderzoekingen (PMO).Hiervoor wordt gebruik gemaakt van ervaren en gecertificeerde verpleegkundigen en andere experts.

Uitgangspunten:

Het Preventief Medisch Onderzoek bestaat uit de volgende twee onderdelen:

 1.  Invullen vragenlijst;
 2.  Deelname aan de Health check.

Tijdens deze health check kunnen de volgende onderzoeken plaats vinden:

 • Lengte;
 • Gewicht;
 • Buikomvang;
 • Hartslagmeting en bloeddrukbepaling;
 • Cholesterol via vingerprikmeting;
 • Glucose via vingerprikmeting.

Als extra is ook mogelijk:

 • Totaal glucose en cholesterol via venapunctie;
 •  ECG;
 •  Visus en beeldschermtest;
 •  Gehoor;
 •  longtest;
 •  conditie-,/kracht-,/ lenigheidstest.

Aanvullende vormen van onderzoek worden op verzoek dan wel op indicatie van het PAGO toegevoegd.

Aan het eind van het onderzoek volgt een adviserend gesprek met de werknemer. Tijdens dit gesprek worden de resultaten van het onderzoek en de vragenlijst besproken. Tevens worden adviezen gegeven ten behoeve van het bevorderen van de gezondheid.

Voor het maken van een goed totaalbeeld die een risicoscreening maken we graag gebruik van de WerkVermogensMonitor (www.werkvermogensmonitor.nl). Deze meetmethode heeft bij vele klanten bewezen een goed voorspellende waarde te geven over (dreigende) uitval op lichamelijk en/of geestelijk gebied.

Naar aanleiding van de rapportage, en indien gewenst, is het mogelijk om deel te nemen aan een gezondheidsbevorderingsprogramma.