Verzuimvisie Actavite

De visie van ActaVite ten aanzien van verzuim is dat verzuim te managen is. De structuur die werken biedt is van groot belang voor mensen. Werken is over het algemeen gezond. Het is belangrijk daarbij om medische van niet-medische factoren te scheiden en de organisatie handvatten aan te reiken hoe tot oplossingen te komen.

Verzuim is vaak het ondergeschoven kindje binnen een organisatie. Geheel ten onrechte! Ook in organisaties kan het geld maar één keer uitgegeven worden en (onnodig) verzuimende collega’s dragen niet bij aan het werkplezier.

Wat kost een verzuimende medewerker (gemiddeld) per dag uitgaande van een gemiddeld jaarinkomen in Nederland (cijfer CPB) van € 35.000,-:

     
Loondoorbetaling  153,50
Kosten vervanging  146,00
Productieverlies  35,00
Kosten arbodienstverlening  60,00
Verzuimbegeleiding 7,50
Totaal verzuimkosten per dag!  402,00

Let wel vervanging wordt vaak niet direct ingezet, maar dan kost een zieke medewerker toch snel € 250,- per dag.