Nieuwe expert - ActaVite
15805
post-template-default,single,single-post,postid-15805,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive
 

Nieuwe expert

Nieuwe expert

Vandaag hebben we aan ons netwerk een nieuwe expert toegevoegd; Bert de Regt (Mr. drs. B.H.J. (Bert) de Regt) voor het helpen met budgetcoacing. In deze zeker voor bepaalde groepen werknemers moeilijke economische tijden merken we in de begeleiding van werknemers ziek of niet ziek dat (dreigende) persoonlijke faillissementen regelmatig voorkomen. Die hebben invloed op hun welbevinden, regelmatig zelfs dermate dat ze leiden tot ziekteverzuim. In Bert de Regt hebben we een expert gevonden die helpt bij het leren van werknemers dat men daar tijdig wat aan kan doen. In de woorden van Bert zelf: Speciaal voor werkgevers hebben wij een individueel trainingstraject ontwikkeld voor werknemers, met persoonlijke lessen aan huis. De volgende zaken worden behandeld: overzicht maken van uw inkomsten, uitgaven, vermogen en schulden; opstellen plan van aanpak; aan de slag met het plan; besparingen doorvoeren; schuldeisers benaderen en het werken met een huishoudboekje.

ActaVite Netwerk bijeenkomst op vrijdag 20-03-15:
Vrijdag geweldige dag gehad; Frank Emmelot mediator van Interarbeid Altena vertelde een heel verhaal over de STECR richtlijn arbeidsconflicten en eindigde met een stuk over de Wet Werk en Zekerheid. Pascal Willems van Willems & Van Ommeren droeg goed bij aan de informatie, en Marco Buisman, bedrijfsarts gaf regelmatig tegenvuur. Prima interactie zo met enerzijds het juridisch kader en anderzijds het medisch kader in beeld.
Het werd zo een workshop die van 1600 tot 1900 duurde. Daarna werd er genetwerkt onder de borrel.
Het werd door alle aanwezigen, waaronder een nieuwe bedrijfsarts die waarschijnlijk ook mee gaat doen zeer gewaardeerd.

Vanaf 1-12-14 maakt ActaVite gebruik van het Klachtenregelement en het Privacy regelement van Fura. Als Fura Bedrijf werkt ActaVite met meerdere procedures zoals die binnen de Fura BV zijn ontwikkeld. Voor de inhoud van deze procedures wordt verwezen naar de items op de voorpagina van de site. Vanwege het belang dat ActaVite daar aan hecht zijn die daar geplaatst.
NB: alleen ActaVite zelf maakt gebruik van deze procedures. De relaties die binnen het ActaVite Netwerk deelnemen zijn niet participerend, tenzij dit expliciet is aangegeven op de site van de relatie

Afgelopen vrijdag heb ik op uitnodiging van Marjolein Chorus de informatiebijeenkomst in Twello mogen bijwonen.
Na afloop hebben we nog wat nagepraat en heb je mij gevraagd of ik kort iets op papier wilde zetten hoe ik de bijeenkomst gevonden heb.

De bijeenkomst heb ik als heel prettig ervaren. Acta Vite lijkt me een hele enthousiaste groep mensen toe die met hart en ziel hun werk doen en dit ook uitdroegen tijdens de bijeenkomst.
De bijeenkomst was kleinschalig en daar lag ook voor een deel het succes. Het was een bijeenkomst met een open karakter waar iedereen interactief aan kon deelnemen maar het ook deed.
Ik heb de laatste tijd wel meer bijeenkomsten meegemaakt maar deze was voor mij veruit de beste. Ook inhoudelijk was het programma goed en viel er voor iedereen weer veel te leren of de puntjes op de i te zetten.

Ik heb het erg gewaardeerd dat ik hiervoor werd uitgenodigd en hoop in de toekomst nogmaals uitgenodigd te worden.
Mijn dank daarvoor.

Met vriendelijke groet,

Ben Spenkelink
Countus 
Personeelsadviseur