Bericht van de NVAB tav het omgaan met Corona - ActaVite
16465
post-template-default,single,single-post,postid-16465,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive
 

Bericht van de NVAB tav het omgaan met Corona

Bericht van de NVAB tav het omgaan met Corona

Op 16-03-2020 heeft het NVAB bericht laten uitgaan naar alle bedrijfartsen aangesloten bij de vereniging.

Beste collega’s,

Nederland is in korte tijd, net als andere Europese landen in een crisis terechtgekomen door de maatregelen om het coronavirus (SARS Covid-19) in te dammen. Het einde van deze pandemie is zeker nog niet in zicht.

Binnen die context zijn wij als bedrijfsartsen aan het werk om werkgevers en werknemers te adviseren over gezond en veilig werken. Dat is juist op dit moment een erg belangrijke, maar ook lastige opgave. Want we zijn geen infectieziekten-expert en missen vaak specifieke kennis. Veel corona-gerelateerde vragen die jullie bereiken hebben daarnaast geen duidelijke antwoorden. En de vragen en antwoorden van vandaag zijn door nieuwe indammingsmaatregelen anders dan die van morgen. Dit alles vraagt voortdurend om schakelen en snel handelen. En dus tot het maken van keuzes. Welke informatie lees je? Welke algemene principes volg je op? Welke bronnen raadpleeg je?

Onzekerheid
We ontvingen ondertussen een aantal reacties van leden. Uitingen van onzekerheid, handelingsverlegenheid, bezorgdheid en soms ook van verwachtingen aan de NVAB. We realiseren ons goed wat er leeft. Voor de duidelijkheid: we kunnen onmogelijk een eind maken aan alle onzekerheid. Dat is een crisis eigen. Maar ik maak graag duidelijk waaraan we als NVAB (mee)werken, naast het managen van de directe gevolgen voor de verenigingsactiviteiten (zoals opschorten en schrappen van bijeenkomsten en vergaderingen).

Wat doen we?
Tot nu toe verwezen we voor informatie naar de websites van de Rijksoverheid en het RIVM. We blijven dat doen voor algemene maatregelen die gericht zijn op de volksgezondheid en voor specifieke situaties zoals inzet van personeel in de zorg. Vorige week namen we deel aan overleg bij en met het ministerie van SZW (Directie Gezond en Veilig Werken), samen met vertegenwoordigers van beroepsverenigingen van bij dit dossier betrokken arbo-adviseurs, branche-organisaties en werkgeversorganisaties. We werden bijgepraat over de crisis-organisatie van de overheid. En we stelden vast dat de informatievoorziening voor werkgevers en werknemers over het corona-virus via het netwerk van adviseurs – met een belangrijke rol voor bedrijfsartsen – versterking behoeft. We spraken af dat de NCvB-uitgave Arbo-Inf@ct een centrale bron voor adviesinformatie zal zijn.

Arbo-Inf@ct
We werken nu hard aan een gezamenlijk multidisciplinair handelings- en advieskader voor alle arbo-kerndeskundigen die met corona-vragen te maken krijgen. Maandagavond 16 maart is er op initiatief van NVAB en NCvB een kerngroep-overleg van bedrijfsartsen, arbeidshygiënisten, arbo-verpleegkundigen, veiligheidskundigen en arbeids- en organisatie deskundigen . We delen daarbij beschikbare kennis en informatie en koppelen die aan belangrijke vragen in veelvoorkomende situaties. Dit zal resulteren in een extra uitgave van Arbo-Inf@ct die op korte termijn verschijnt. We streven niet naar volledigheid, wel naar snelheid en dus prioriteit. Daarnaast is borging van samenwerking en vervolginformatie van belang. Voor deze bijeenkomst heeft SZW financiële middelen toegezegd. Nieuwsbrieven van Arbo-Inf@ct vindt u hier.

KNMG
Daarnaast onderhouden we nauw contact met onze koepelorganisatie KNMG. Er is een wekelijks telefonisch overleg met alle partners om de stand van zaken in verschillende sectoren te bespreken. Cruciaal daarin is de aandacht voor de vitale zorgstructuur, de mensen en middelen die nodig zijn voor het behandelen van de meest zieke corona-patiënten. Daarin worden onder deze bijzondere omstandigheden uitzonderingsmaatregelen genomen, waarbij de I-GJ tijdelijk milder zal oordelen over bevoegdheden en bekwaamheden. Bijvoorbeeld wanneer niet-BIG geregistreerd personeel zoals co-assistenten of recente vak-verlaters in worden gezet om ziekenhuizen draaiend te houden.
Op dit moment worden bedrijfsartsen daarin nog niet actief opgeroepen, maar dit scenario is ook niet uit te sluiten bij verslechtering van de situatie.

Tot slot
Het is een bijzondere periode die we meemaken waarbij voor veel zaken geen draaiboeken bestaan. We begrijpen de roep om houvast en zekerheid. Maar ik vraag jullie begrip voor het niet kunnen geven van alle antwoorden op alle vragen. We doen als bureau en bestuur er alles aan om zo goed mogelijk in te spelen op de situatie. Via deze direct mails ga ik jullie voorlopig wekelijks op de hoogte houden.

Ik wens iedereen veel sterkte. Weet dat we samen met alle andere zorgprofessionals en arbeidsomstandighedenadviseurs een groot maatschappelijk belang dienen. Laat dat onze blijvende motivatie zijn.

Hartelijke groet, namens bureau en NVAB-bestuur,

Gertjan Beens, voorzitter

NB 1:
Ken je collega’s die geen NVAB-lid zijn maar toch aangehaakt moeten worden bij de informatieverstrekking? Stuur onze berichten dan graag door.

NB 2:
Heb je specifieke vragen: mail ze of stel ze via de vraagbaak. Wellicht kunnen ze direct beantwoord worden, of meegenomen worden in een Q&A.