Commercieel testen op corona, liefst met sneltesten: werkgeversorganisaties bepleitten het de afgelopen maanden - ActaVite
16571
post-template-default,single,single-post,postid-16571,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive
 

Commercieel testen op corona, liefst met sneltesten: werkgeversorganisaties bepleitten het de afgelopen maanden

Commercieel testen op corona, liefst met sneltesten: werkgeversorganisaties bepleitten het de afgelopen maanden


Lees hieronder wat de netwerkorganisatie Kwaliteit op Maat, waar een van onze relaties lid van is, hierover publiceerde op 30-10.

Commercieel testen op corona, liefst met sneltesten: werkgeversorganisaties bepleitten het de afgelopen maanden. 

Breed en intensief overleg volgde. Op 9 oktober lanceerde VNO-NCW het voorstel te helpen het opbouwen van een aanvullende infrastructuur voor grootschalige toepassing van sneltesten. Onder andere NVAB, V&VN en OVAL waren in gesprek met de ministeries van VWS en SZW en VNO-NCW. Woensdag 28 oktober maakte het kabinet globale plannen bekend, donderdagnamiddag informeerde VNO-NCW haar achterban in de wekelijkse nieuwsbrief. Met steun van een aantal grote Nederlandse bedrijven komen er straten voor sneltesten. “De ambitie is om vanaf eind november tenminste 1 miljoen mensen een sneltest te laten ondergaan en daarna snel verder op te schalen. Dat aantal komt bovenop de bestaande PCR-testen die door de GGD-en worden afgenomen.”

Impact voor arbosector 

De site van de werkgeversorganisatie bevat een nieuwsbericht en een reeks Vragen en Antwoorden. Er is onder meer te lezen dat het overheidsbeleid omvat “Het stimuleren dat werkgevers hun eigen werknemers testen”. Dat is niet zo stellig terug te vinden in de informatie van de Rijksoverheid. Uiteraard zien werkgevers randvoorwaarden: “Medische gegevens van medewerkers worden niet gedeeld met de werkgever, de verwerking van deze gegevens wordt door de (arbo)arts gedaan.”

Werkgevers willen verder

“Wij pleiten voor veel hogere testvolumes waardoor überhaupt geen keuzes meer gemaakt hoeven worden tussen doelgroepen die wel en niet getest kunnen worden. Het perspectief voor het open houden en herstellen van de economie is in dit testbeleid nog zeer beperkt.  Onderdeel van het perspectief (en cruciaal voor het beheersen van de pandemie) is ook het kunnen testen van mensen zonder klachten. Wij missen de invalshoek van het inzetten van sneltesten voor bijvoorbeeld het preventief screenen van groepen zoals scholieren of voor reizen, horeca en evenementen.”

Onze suggestie aan KoM-leden

Het lijkt belangrijk dat u kennis neemt van de berichtgeving. U vindt hierna links, in het bijzonder de “Vragen en antwoorden” van VNO-NCW zijn een aanrader. U vindt hieronder ook een selectie daaruit.

Op de site van Kwaliteit op Maat zullen we zo nodig een update geven. Zo ook in de volgende KoM-nieuwsbrief, maandag 2 november.

Het bericht van de Rijksoverheid

Selectie uit vragen en antwoorden op site van VNO-NCW

Een werknemer krijgt een positieve uitslag naar aanleiding van een antigeentest, wat nu? Na een positieve test moeten mensen zich altijd melden bij de GGD voor een aanvullende PCR-test. Alleen met een PCR- test kan met zekerheid vastgesteld worden of iemand het virus bij zich draagt. Dit kan veranderen zodra de volledige validatie is afgerond van de verschillende sneltesten. Voor mensen die na zo’n sneltest een negatieve testuitslag krijgen, blijft het belangrijk dat zij bij klachten thuis blijven en zich aan de RIVM- voorschriften houden, omdat men nog steeds besmet kan zijn en nog klachten kan gaan ontwikkelen.

Kan ik mijn werknemers zonder klachten ook laten testen?  Het overheidsbeleid is nog steeds ‘slechts testen met klachten.’ Dit kan eventueel veranderen op de lange termijn.

Waarom alleen testen zonder klachten? Er is nog geen gevalideerde sneltest voor mensen zonder klachten (resultaten worden in december verwacht). En daarbij wil men een slag om de arm houden. Hoewel de situatie snel verbetert, kan er de komende tijd nog sprake zijn van schaarste.

Er zijn private initiatieven waarbij testen ook zonder klachten mogelijk is. Dit heeft echter invloed op de betrouwbaarheid aangezien er minder viruseiwit gedetecteerd zal worden. Het kan dus zo zijn dat medewerkers meerdere malen getest moeten worden.

Kan ik doorgaan met mijn eigen teststraat-initiatief?  Ja, het aanbod van de overheid is complementair. Gezien de vele honderden private teststraten die al zijn ingericht, hebben wij ook benadrukt dat deze teststraten niet opgeheven moeten worden gezien het een deel van de vraag invult.

Krijgen bepaalde groepen voorrang en zo ja, hoe wordt die prioritering gemaakt?  Op dit moment is er in principe geen sprake van prioritering, om op die manier elke werkgever toegang te laten krijgen tot de sneltesten.

Waar moet ik als werkgever aan voldoen als het gaat om het testen van werknemers?  Zie ook de voorwaarden hierboven. Daarnaast dient een werkgever om toestemming te vragen aan werknemers, en mag de antigeentest niet worden opgedrongen. Medische gegevens van medewerkers worden niet gedeeld met de werkgever, de verwerking van deze gegevens wordt door de (arbo)arts gedaan.

De Inspectie Gezondheid en Jeugd (IGJ) geeft aan dat het van belang is dat werkgevers (als klanten van commerciële aanbieders) checken of er een arts betrokken is, testen een CE-markering hebben, gevalideerd zijn voor de betreffende situatie en een zorgprofessional (dit kan ook een geneeskundestudent zijn) de testen uitvoert. Momenteel wordt de LCI-richtlijn, met de exacte voorwaarden voor het afnemen van sneltesten, nader uitgewerkt.

Nieuwsbericht op de site van VNO-NCW

Vragen en antwoorden op de site van VNO-NCW