Second opinion - ActaVite
16176
post-template-default,single,single-post,postid-16176,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive
 

Second opinion

Wanneer een second opinion?

Wanneer u gegronde twijfels heeft over het advies van uw bedrijfsarts, kunt u een second opinion aanvragen. Een andere bedrijfsarts, niet werkzaam bij dezelfde arbodienst, geeft dan een zelfstandig advies, voorzien van een onderbouwing. U kunt er voor kiezen of u de second opinion met uw eigen bedrijfsarts bespreekt. Door de second opinion met uw bedrijfsarts te bespreken kan de bedrijfsarts bepalen of hij zijn eerdere advies aanpast.

Maar een second opinion is niet voor iedere situatie passend. In sommige gevallen is de second opinion volgens de wet niet mogelijk of is er een alternatief instrument beschikbaar dat beter aansluit. Onderstaande beslishulp helpt bij de afweging wanneer een second opinion passend is en wanneer niet.

Beslishulp

Een aanvraag voor een second opinion wordt gedaan na overleg met uw eigen bedrijfsarts.
Uw eigen bedrijfsarts mag een second opinion alleen in onderstaande situaties afwijzen.

  • Er wordt oneigenlijk of herhaald onnodig gebruik gemaakt van de second opinion, bijvoorbeeld als er meerdere keren een second opinion wordt aangevraagd over hetzelfde onderwerp of als het second opinion wordt ingezet om de verzuimbegeleiding te frustreren of belemmeren.
  • Gezien het doel is er eigenlijk een deskundigenoordeel bij UWV noodzakelijk in plaats van een second opinion, bijvoorbeeld als de werknemer een loonvordering wil instellen omdat hij vindt dat hij wel arbeidsongeschikt is. Het deskundigenoordeel heeft in dat geval een duidelijke juridische status, en is soms een verplicht voorportaal voor juridische procedures.
  • u wilt een second opinion omdat de re-integratie niet goed verloopt of stagneert en er een verschil van mening is over 1 of meer van onderstaande onderwerpen:

1.     Is er sprake van (on)geschiktheid tot werken?;
2.    Is er sprake van passende arbeid?;
3.    Verricht de werkgever voldoende re-integratie-inspanningen?;
4.    Verricht de werknemer voldoende re-integratie-inspanningen?

In deze vier gevallen kunnen werkgever of werknemer een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV en is het secondopinion niet het geschikte instrument.

  • Er is geen sprake van medische of arbeidsgezondheidskundige problematiek, maar bv. van een verschil van mening over loon, vakantiedagen etc.
  • Het geschil heeft betrekking op het gedrag en/of de bejegening door de bedrijfsarts. In die gevallen is de klachtenprocedure van de arbodienst of de bedrijfsarts het aangewezen instrument.
  • De aanvraag heeft betrekking op een aanstellingskeuring. Een second opinion is dan wettelijk gezien niet mogelijk. Een werknemer heeft mogelijk wel recht op een herkeuring.